MENU

radio_na_żywo

Jesteś tutaj: OFERTA CAŁA OFERTA - KLIKNIJ STARY TESTAMENT HISTORYA BIBLIJNA Ks. Józef Stagraczyński REPRINT 1896 r.

STARY TESTAMENT HISTORYA BIBLIJNA Ks. Józef Stagraczyński REPRINT 1896 r.

Stan magazynowy:Produkt dostępny

STARY TESTAMENT

HISTORYA BIBLIJNA (TOM PIERWSZY)

Ks. Józef Stagraczyński

KSIĄŻKA W DUŻYM FORMACIE: 240 x 170 mm

WIERNY REPRINT Z 1896 R.


Reprint tej książki został przez nas wydany w twardej okładce, z dwoma tasiemkami, dzięki czemu doskonale nadaje się na prezent oraz do częstego i regularnego odczytywania w gronie rodzinnym jako uzupełnienie (lub zamiast) lektury Pisma Świętego. Tę pozycję każdy katolik powinien posiadać w swej biblioteczce.

Biblia, wyraz pochodzący od greckiego biblos t. j. książka, Pismo święte jest tedy biblos, biblią, księgą, księgą jedyną w swoim rodzaju, księgą nad księgami.

Autorem Pisma św. jest przedewszystkiem Duch Święty, dlatego Pismo święte jest słowem Bożem, nieomylnem we wszystkiem. Ale sam tylko Kościół może rozstrzygać, może orzekać na pewno, które księgi są z natchnienia Ducha Świętego; sam też tylko Kościół może prawdziwie i nieomylnie Pismo święte, znaczenie tego, co w Piśmie świętem zamknięte, wykładać; on sam jeden tylko to może, bo tylko jemu zapewniona jest pomoc Ducha Świętego, zaś tylko Bóg może nam powiedzieć nieomylnie, co znaczą Jego słowa, Jego objawienia.

Historya biblijna dzieli się na historyą Starego i historyą Nowego Zakonu (Testamentu), odpowiednio do dwu głównych działów, z jakich się Pismo święte składa. W tamtej są zawarte objawienia Boże począwszy od stworzenia świata aż do Chrystusa Pana; w tej objawienie Boże, jakieśmy odebrali przez Chrystusa i przez Apostołów.

Jednakże Pismo święte nie samę tylko Historyą świętą zawiera, i nie jest też napisane dla kogobądź, tym mniej dla użytku szkólnego, jak inne książki podręczne. Z tego powodu Kościół katolicki sporządził osobne podręczniki do użytku szkólnego. W tych podręcznikach mieści się główna treść Historyi świętej, i dla tego te podręczniki zowią się także historyą biblijną. Ale te podręczniki, ta historya biblijna w skróceniu, w streszczeniu nie wystarcza dla młodzieży dorosłej, ani dla tych, coby Historyą świętą pragnęli gruntownie poznać, więc jasna rzecz, że potrzebna jest Historya św. obszerniejsza, a przedewszystkiem potrzebne są objaśnienia do niej, bo bez tych objaśnień zrozumienie Historyi świętej byłoby niepodobne, a przynajmniej znacznie utrudnione.

Otóż ku temu celowi ma posłużyć niniejszy podręcznik Historyi biblijnej. W tem dziele będziemy się trzymali wiernie słów Pisma świętego (w książkach do użytku szkólnego nie da się to wszędzie przeprowadzić); objaśnienia zaś dawać będziemy na podstawie orzeczeń Kościoła, lub innych poważnych pisarzy kościelnych, gdyż jak samoż Pismo święte, tak i "Historyą biblijną" można jedynie w duchu Kościoła i nieprzerwanej Tradycyi wykładać i objaśniać.

"Bez objaśnień nie każdemu dano jest czytać i rozumieć Pismo święte" (Jakub Balmes)

W Historyi biblijnej widzimy więc, jak od upadku pierwszego człowieka pod kierownictwem wszechmocności i miłości Bożej wszystko a wszystko zmierza, dąży, sposobi się do Chrystusa, do odkupienia, aż w pełności czasów jednorodzony Syn Boży staje się człowiekiem, przynosi ludziom odkupienie i zbawienie.

Widzimy tedy, że Jezus Chrystus jest centralnym, środkowym punktem wszystkiego rozwoju rodzaju ludzkiego, jest słońcem dziejów świata. W historyi Starego Zakonu uwydatnia się to jeszcze wyraźniej, bo wszystko tam zmierza, zdąża jakoby naocznie do Chrystusa; Historyi Starego Zakonu nie rozumielibyśmy wcale, gdybyśmy nie widzieli i nie pamiętali o tem, że cały Stary Testament jest niczem więcej, tylko figurą, wskazówką Jezusa Chrystusa i Nowego Zakonu, jest cieniem rzeczy przyszłych, mówi Apostół Paweł święty. Augustyn św. mówi o Historyi świętej Starego Zakonu: "Komu się w niej Chrystus objawia, ma wiedzieć, że ją zrozumiał; jeżeli zaś nie znalazł w niej Chrystusa, niechaj sobie nie podchlebia, że ją zrozumiał".

GŁÓWNIEJSZE DZIAŁY, KTÓRE OBEJMUJE SPIS RZECZY SĄ NASTĘPUJĄCE:

EPOKA PIERWSZA. DZIEJE PIERWOTNE (Stworzenie świata, Aniołów, człowieka, Raj, Kain i Abel, Potop, wieża Babel).

EPOKA DRUGA. DZIEJE LUDU IZRAELSKIEGO (Abraham, jego wiara i cnoty, zburzenie Sodomy i Gomory, Izaak, Ezaw i Jakub, Józef, Job cierpliwy), CZASY MOJŻESZA (narodzenie Mojżesza, ucieczka z Egiptu - cuda na pustyni itd., ofiary starozakonne, zakon cywilny), CZASY JOZUEGO I SĘDZIÓW (wejście do Ziemi obiecanej, sędziowie, Gedeon, Abimelech, Samson, Ruth, Samuel), CZASY KRÓLÓW (Saul, Dawid, Salomon, Pisma Salomona, Pieśn nad Pieśniami).

EPOKA TRZECIA. UPADEK LUDU IZRAELSKIEGO. (Królestwo Izraelskie chyli się ku upadkowi - Eliasz, Elizeuch, Jonasz, Amos, Ozeasz, Tobiasz), DZIEJE KRÓLESTWA JUDZKIEGO (Królowie, Prorocy m. in. Izajasz, Micheasz, Judyt), UPADEK KRÓLESTWA JUDZKIEGO (Prorocy, Daniel we lwiej jamie), DZIEJE LUDU ŻYDOWSKIEGO PO NIEWOLI BABILOŃSKIEJ (Prorocy, Kapłani, Esther, Prześladowanie Żydów, siedmiu braci Machabejskich). 

Waga:1.40kg
Producenci: GERARDINUM Wydawnictwo Świętej Tradycji
Cena:
255.00PLN
szt
Dodaj do koszyka
  • Opis
  • Zapytaj o produkt
  • Poleć znajomemu

Opis

DANE TECHNICZNE:

ILOŚĆ STRON

936

WYMIARY

170 x 240 mm

OKŁADKA

twarda, szyta, dwie tasiemki

PAPIER

biały 70 g

CZCIONKA

standardowa

WYDAWCA

GERARDINUM

WYDANIE

pierwsze

ROK WYDANIA

2022

OPIS

zawiera kopię wydania z 1896 r.

CZAS WYSYŁKI

standardowy

Zapytaj o produkt

Poleć znajomemu

Nasi klienci kupili także