MENU

radio_na_żywo

Jesteś tutaj: LITANIA do św. Gerarda Majelli

LITANIA do św. Gerarda Majelli

Litania do świętego Gerarda.

(Do prywatnego użytku)

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże — zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata Boże — zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty Boże — zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco jedyny Boże — zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo — módl się za nami!

Święty Gerardzie, nadzwyczajnymi łaskami Bożymi już w dzieciństwie obdarzony — módl się za nami!

Święty Gerardzie, sług wiernych doskonały wzorze,

Święty Gerardzie, aniele czystości i niewinności,

Święty Gerardzie, serdeczny miłośniku Dzieciątka Jezus,

Święty Gerardzie, przedziwny sługo Niepokalanej Dziewicy,

Święty Gerardzie, seraficzny czcicielu Najświętszego Sakramentu,

Święty Gerardzie, niedościgniony wzorze miłości bliźniego,

Święty Gerardzie, przykładzie prawdziwej pokory,

Święty Gerardzie, doskonałego posłuszeństwa przedziwny wzorze,

Święty Gerardzie, męczenniku zgadzania się z Wolą Bożą,

Święty Gerardzie, mistrzu życia duchownego,

Święty Gerardzie, postrachu szatanów,

Święty Gerardzie, żywicielu głodnych,

Święty Gerardzie, troskliwy ojcze ubogich,

Święty Gerardzie, miłosierny opiekunie chorych,

Święty Gerardzie, pocieszycielu strapionych,

Święty Gerardzie, dzieci nieochrzczonych opiekunie,

Święty Gerardzie, przesławny cudotwórco,

Święty Gerardzie, chwało i podporo Zgromadzenia Najśw. Odkupiciela,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módl się za nami święty Gerardzie,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, któryś świętego Gerarda od młodości do Siebie pociągnąć i żywym obrazem Syna Swego Ukrzyżowanego uczynić raczył, spraw prosimy, abyśmy jego przykłady naśladując, w tegoż Jezusa przeobrażeni zostali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.