MENU

radio_na_żywo

Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa GERARDINUM, działającego pod adresem www.gerardinum.pl

 1. Definicje
  Regulamin – niniejszy regulamin, określający zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez www.gerardinum.pl.
  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje zakupu za pośrednictwem strony internetowej.
  Przedmiot transakcji – Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej www.gerardinum.pl.
  Produkt – rzecz ruchoma, prezentowana na stronie internetowej, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy GERARDINUM a Klientem, z wykorzystaniem strony internetowej www.gerardinum.pl.
  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
  Dane Rejestracyjne – dane osobowe dobrowolnie podawane przez Kupującego w procesie rejestracji w Sklepie, które są za jego zgodą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w Sklepie, na potrzeby wykonywanych przez www.gerardinum.pl czynności związanych z realizacją zamówień.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.gerardinum.pl
  2. Warunkiem złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie, jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
  3. Sklep internetowy Wydawnictwa GERARDINUM, działający pod adresem www.gerardinum.pl (zwany dalej Sklepem), prowadzony jest przez podmiot GERARDINUM Monika Trojan. Sprzedawca działa z nadanym numerem NIP 6452398369 oraz numerem REGON 387400573.
  4. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem wydawnictwogerardinum@gmail.com lub telefonicznie pod numerem +48-788-888-626.
 3. Cena i oferowane produkty
  1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są oryginalne i fabrycznie nowe.
  2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.gerardinum.pl są cenami brutto w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
  3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu lub wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą złożonych wcześniej zamówień.
  5. Sklep może emitować kody rabatowe w formie drukowanej lub podanej w mediach społecznościowych, pozwalające na uzyskanie rabatu procentowego lub kwotowego na całość lub wybrane elementy zamówienia. Warunkiem skorzystania z kodu rabatowego jest jego wpisanie w pole Kod rabatowy podczas składania zamówienia - potwierdzeniem przyjęcia kodu rabatowego jest uwzględnienie rabatu w podsumowaniu zamówienia widocznym przed jego zatwierdzeniem. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości wprowadzenia kodu rabatowego. Wraz z kodem rabatowym Klient otrzymuje szczegółowe informacje o warunkach jego użycia (zwłaszcza o dacie wygaśnięcia danego kodu uniemożliwiającej jego późniejsze wykorzystanie) oraz zakresie udzielanych rabatów.
 4. Składanie oraz realizacja zamówienia
  1. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową.
  2. Zamówienia przez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
  3. Zamówienia będą realizowane wyłącznie w dni robocze – od poniedziałku do piątku.
  4. Zamówienie złożone za pośrednictwem strony internetowej jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia, poda dane kontaktowe w tym numer telefonu i adres e-mail, a w przypadku dostaw:
   1. kurierem – dokładny adres, na który ma być wysłany Towar,
   2. paczkomatem – docelowy kod (numer) paczkomatu.
  5. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu, potwierdzającą otrzymanie Zamówienia przez Sklep.
  6. Informacja o złożeniu zamówienia wysłana automatycznie przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail nie oznacza zawarcia umowy kupna/sprzedaży.
  7. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną bądź drogą telefoniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.
  8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu złożenia zamówienia lub z momentem dokonania przelewu pieniędzy poprzez serwis imoje lub w przypadku wybrania formy wysyłki za pobraniem – z chwilą złożenia zamówienia.
  9. Czas realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj do 48 godzin, w wyjątkowych sytuacjach wysyłka towaru może nastąpić maksymalnie do 5 dni roboczych.
  10. W przypadku niedostępności części towarów zawartych w zamówieniu Klient jest informowany o stanie zamówienia i ma możliwość podjęcia decyzji o: częściowej realizacji, wydłużeniu czasu oczekiwania lub anulowaniu całości zamówienia.
  11. Klient może wprowadzić zmiany lub anulować zamówienie do momentu wysłania towaru - jeśli jednak wpłata za zamówiony towar zdążyła wpłynąć na rachunek bankowy sklepu, należy wysłać na adres wskazany w zakładce REKLAMACJE I ZWROTY własnoręcznie podpisany formularz zwrotu wraz ze wskazaniem numeru konta, na które Sklep zwróci wpłacone środki niezwłocznie po otrzymaniu formularza odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.
  12. Zakupione produkty dostarczone są na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. W przypadku wyboru formy dostawy za pomocą Paczkomatu InPost, zamówienie zostanie dostarczone zgodnie z danymi wybranego Paczkomatu.
  13. Nie ma możliwości osobistego odbioru złożonego zamówienia.
  14. Produkty prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego, są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu po stronie Użytkownika.
 5. Koszty dostawy i dostawa zamówienia.
  1. Klient, kupując Towar, udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy z firmą spedycyjną (kurierską / Pocztą Polską itd.) na dostarczenie Towaru.
  2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
  3. Towar dostarczany jest przez firmę kurierską / Pocztę Polską.
  4. Klient obciążany jest kosztami dostawy doliczanymi do złożonego zamówienia. Ich wysokość uzależniona jest od wyboru dostawcy towaru i wynosi:

FORMY I KOSZTY DOSTAWY

Dostawa

Płatność z góry

Płatność za pobraniem

Paczkomaty InPost

13,00 zł

----------------------------------

Kurier

16,50 zł

23,50 zł

WYSYŁKA ZAGRANICZNA NIEMCY KURIER

68,00 zł

-------

WYSYŁKA ZAGRANICZNA FRANCJA

90,00 zł

-------

 1. Konieczność wysyłki zagranicznej innej niż podane podczas finalizacji zakupu, należy zgłosić Sprzedawcy przed złożeniem zamówienia lub osobnym mailem oraz oczekiwać na informację zwrotną o koszcie takiej przesyłki.
 2. W przypadku wysyłki zagranicznej, przesyłka będzie świadczona tylko po przedpłacie za pomocą usług kurierskich lub Poczty Polskiej. Jeśli zajdzie konieczność wysyłki do innego kraju niż wyżej wymienione, jej koszt będzie zgodny z aktualnym cennikiem przewoźnika i będzie podany Klientowi po wyraźnym poinformowaniu Sprzedawcy przez Klienta o wysyłce zagranicznej do innego kraju niż wyżej wymienione.
 3. Darmowa wysyłka dotyczy tylko wysyłki po przedpłacie Paczkomatem lub kurierem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po przekroczeniu kwoty zamówienia (wartość koszyka po użyciu ewentualnego kodu rabatowego) w wysokości: 200 zł w przypadku wysyłki paczkomatem, 300 zł w przypadku wysyłki kurierskiej.
 4. W chwili otrzymania zamówionego towaru Klient powinien sprawdzić stan i zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń opakowania bądź naruszenia taśm ochronnych, przesyłkę należy otworzyć w obecności kuriera / listonosza / przy paczkomacie i sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń otrzymanego towaru, należy spisać protokół reklamacyjny w obecności kuriera / listonosza, ewentualnie zgłosić uszkodzenie firmie InPost obsługującej Paczkomaty oraz jak najszybciej skontaktować się ze Sklepem.
 5. Zamówienie realizowane jest w terminie, na który składa się czas realizacji zamówienia podany w pkt. V.8 oraz V.9 + czas dostarczenia przesyłki przez przewoźnika. Jeżeli w opisie produktu nie zaznaczono inaczej (zwłaszcza w przypadku Przedsprzedaży, gdzie czas realizacji zamówienia jest wydłużony zgodnie z informacją podaną w opisie produktu), to zamówienie realizowane jest w podanym wyżej czasie realizacji, do którego należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez przewoźnika. Sklep internetowy nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z wydłużenia czasu dostarczenia przesyłki przez przewoźnika.
 6. Przesyłka dostarczana jest na podany przez Klienta adres, a odbiór przesyłki przez osobę, która wskazała, że jest upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu, uważany jest za skuteczny.
 7. Gerardinum.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie adresu doręczenia przez Klienta.
 1. Sposoby płatności
  1. Zapłata za zakupiony towar może być dokonana przez Klienta w następujący sposób:
   • przed wydaniem towaru: przedpłata na podany numer konta lub poprzez serwis imoje
   • w momencie odbioru towaru – dostawa za pobraniem.
  2. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena towaru oraz koszt wysyłki.
  3. W przypadku przedpłaty tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy, wysyłka towaru następuje po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Sklepu.
  4. W przypadku, gdy Klient nie dokonał płatności w terminie do 7 dni od dnia potwierdzenia przez Sklep zamówienia – zamówienie zostaje anulowane.
 2. Odstąpienie od umowy
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres Sprzedawcy oświadczenia przed upływem wskazanego w prawie terminu.
  2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą.
  4. Otrzymane od Klienta płatności, w tym najtańszy udostępniany przez Sklep koszt dostarczenia zamówienia do Klienta (za wyjątkiem sytuacji, gdy wysyłka była darmowa), zostają zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwrotu Towaru.
  5. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru. Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek wysyłanych paczkomatem lub za pobraniem.
  6. Klient odpowiada za ewentualne zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy – w takim wypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmniejszenia kwoty zwrotu ceny towaru, pomniejszonej proporcjonalnie do zmniejszenia wartości rzeczy wskutek użytkowania przez Klienta.
 3. Reklamacje.
  1. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy.
  2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z opisem przyczyn reklamacji.
  3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca wymieni Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru, według wyboru Klienta.
  4. Klient ponosi koszty przesłania towaru. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwróci koszty przesłania towaru związane z reklamacją przelewem na wskazany numer rachunku bankowego w ciągu 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
  5. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  6. Dostawa Towaru jest związana z obowiązkiem sporządzenia protokołu będącego podstawą do ewentualnej reklamacji, w przypadku nie przyjęcia go z powodu uszkodzonego opakowania.
 4. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku z zakupami jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umowy sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracuje sklep internetowy celem finalizacji zakupu i dostarczenia zakupionych towarów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
  3. Dla zrealizowania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
   • nazwisko i imię,
   • adres do wysyłki produktów,
   • adres e-mail,
   • numer telefonu kontaktowego,
   • w przypadku firmy dodatkowo Nazwa firmy oraz NIP.
  4. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie dane osobowe przekazane Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Klient wyraził zgodę. W przypadku, gdy Klient nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia będzie niemożliwe.
  5. Klienci dokonujący zakupów w Sklepie mają możliwość utworzenia konta klienta. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego.
  6. Rejestracja na stronie www.gerardinum.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
  7. Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
  8. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
  9. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
  2. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu - wszelkie zmiany będą publikowane na stronie Sklepu internetowego.
  3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
  4. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
  5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).