MENU

radio_na_żywo

Jesteś tutaj: OFERTA CAŁA OFERTA - KLIKNIJ UCZCZENIE KRWI PRZENAJDROŻSZEJ modlitewnik pasyjny Modlitwy św. Gertrudy Czarny Szkaplerz Droga Krzyżowa Droga Szczęśliwa

UCZCZENIE KRWI PRZENAJDROŻSZEJ modlitewnik pasyjny Modlitwy św. Gertrudy Czarny Szkaplerz Droga Krzyżowa Droga Szczęśliwa

Stan magazynowy:Ostatnie sztuki

UCZCZENIE KRWI PRZENAJDROŻSZEJ

czyli

zbiór dawnych, tradycyjnych nabożeństw pasyjnych do Krwi Pana Jezusa, Czarnego Szkaplerza Męki Pańskiej, Drogi Krzyżowej, Modlitw śś. Gertrudy i Mechtyldy

w okładce twardej, szytej, z trzema tasiemkami

Modlitewnik "Uczczenie Krwi Przenajdroższej", wydany przez nas jako kontynuacja "Godziny Świętej" z uwagi na rozliczne, zamieszczone tutaj modlitwy i nabożeństwa, których nie zmieściliśmy już do "Godziny Świętej", gdyż nie chcieliśmy dopuścić do sytuacji, aby te dodatkowe 800 stron unikatowych, dawnych modlitw pasyjnych doprowadziło do uniemożliwienia lub znacznego utrudnienia korzystania z "Godziny Świętej" z uwagi na olbrzymią grubość. Dlatego też powzięliśmy decyzję o wydaniu "Godziny Świętej" niejako w dwóch tomach - niniejsza druga jej część zawiera m. in. 8 kolejnych rozważań Dróg Krzyżowych, wyjętych z dawnych modlitewników, w tym m. in. Droga Krzyżowa dla kapłanów oraz Droga Krzyżowa dla Sióstr Miłosierdzia, nabożeństwo do Czarnego Szkaplerza Męki Pańskiej, całą książkę z 1899 r. p.t. "Uczczenie Krwi Przenajdroższej" zawierającą m.in. Nowennę i Septennę do Krwi Pana Jezusa oraz codzienne rozważania na miesiąc Lipiec poświęcony uczczeniu Krwi Pańskiej. Prawdziwą perełką są jednak tutaj zawarte na 200 stronicach modlitwy św. Gertrudy i św. Mechtyldy wyjęte z "Książki św. Gertrudy" z roku 1867, a będące jedynymi z nielicznych w historii literatury katolickiej modlitw, jakie można spotkać w zasobach dawnych modlitewników, będących tekstami nie napisanymi i wymyślonymi przez człowieka, lecz bezpośrednio podyktowanymi tymże świętym przez samego Zbawiciela. Nabożeństwa te, pełne słodyczy, kojące ludzkie serca, będące tak miłe Sercu Jezusowemu, zostały wydane na wyraźne polecenie Pana Jezusa dla nas grzesznych, abyśmy dzięki nim mogli otrzymywać przebaczenie kar za grzechy, a także wiele innych łask, którymi chce nas obdarzać miłujące nas Najświętsze Serce Jezusowe. Przekonacie się Państwo sami, jak wielkim i nieocenionym skarbem są zawarte tutaj modlitwy tych dwóch świętych sióstr, tak bardzo umiłowanych przez Serce Boga. Prócz wyżej wymienionych, prócz "Zabawy postnej" na każdy dzień Wielkiego Postu wyjętej również z książki św. Gertrudy, na uwagę zasługuje nabożeństwo "Testament dusze" mający służyć nam, którzy ciągle upadamy i dla których godzina i okoliczności śmierci są nieznane i niepewne, zabezpieczeniu się na tę najniebezpieczniejszą dla naszego zbawienia chwilę - z odnawianiem go kilka razy do roku i podpisaniem własnoręcznym podpisem w wyznaczonym miejscu na jego końcu. Także na uwagę zasługują również trzy zamieszczone tutaj sposoby słuchania Mszy Świętej - dwa wyjęte z "Książki św. Gertrudy", a trzeci zamieszczony w rozdziale dedykowanym uczczeniu Krwi Pańskiej. Całość oczywiście ozdobiona przez nas piękną szatą graficzną z niepowtarzalnymi, dawnymi katolickimi rycinami, tchnącymi głębią i żywą wiarą.

Cześć Krwi Przenajdroższej


JEZUSA BOGA WCIELONEGO


JEZUSA NA KRZYŻU ROZPIĘTEGO,


JEZUSA NA OŁTARZACH NASZYCH
się ofiarującego


niech brzmi nieustannie


w sercach wiernych synów
KOŚCIOŁA


po wszystkie wieki wieków.
AMEN.

Waga:0.45kg
Producenci: GERARDINUM Wydawnictwo Świętej Tradycji
Cena:
118.50PLN
Dodaj do koszyka
  • Opis
  • Zapytaj o produkt
  • Poleć znajomemu

Opis

Chronologiczny Spis Treści

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

Uczczenie Krwi Przenajdroższej…………….………………7

Przedmowa……………………………………………….9

Część I. Sposób słuch. Mszy św. ku Uczczeniu Krwi Przenajdr...15

Część II. Przygotowanie do Sakramentu Pokuty i Komunii św..33

Przygotowanie do Spowiedzi………………………………34

Wezwanie pomocy Bożej przed rachunkiem sumienia……….34

Akt żalu po rachunku sumienia…………………………….35

Modlitwa przed Spowiedzią……………………………….37

Modlitwa po Spowiedzi……………………………………38

Modlitwa przed odmówieniem pokuty……………………..39

Przygotowanie do Komunii Św…………………………….40

Akt skruchy i pokory……………………………………...40

Akt wiary i ufności………………………………………..41

Akt pożądania i prośby…………………………………….42

Intencja przyjęcia Komunii Świętej…………………………43

Modlitwy po Komunii Świętej……………………………..45

Akt uwielbienia i wysławienia……………………………...45

Akt dziękczynienia i Ofiary………………………………...46

Akt prośby……………………………………………….47

Modlitwa przed Panem Jezusem na krzyżu…………………..51

Przygotowanie do Komunii Św. w 5-ty Piątek W. Postu……..51

Uroczystość Krwi Przenajdroższej………………………….54

Część III. Modlitwy w różnych potrzebach do Krwi Przenajdroższej…………………………………………….. 58

Siedm Ofiarowań Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa………...58

Sposób odmawiania Koronki dla uczczenia Krwi Zbawiciela…..61

Mały Szkaplerz ku czci Przenajświętszej Krwi Jezusa Chrystusa..62

Septenna do Krwi Przenajdroższej………………………….67

Nowenna do Krwi Przenajdroższej przez przyczynę NMP…….81

Pozdrowienie Matki Bolesnej św. Bonawentury……………..81

Akty strzeliste……………………………………………82

Modlitwa o wyjednanie łaski przez zasługi Krwi Przenajdroższej.83

Modlitwa na uproszenie pokoju…………………………….85

Część IV. Nabożeństwo na każdy dzień Lipca………………..86

Litania do Krwi Przenajdroższej……………………………88

Akty strzeliste do Krwi Przenajdroższej……………………..92

Uwagi na każdy dzień miesiąca - z Litanii o Krwi Przenajdr……94

Litania o Najsłodszem Imieniu Jezus……………………….254

Część V. Modlitwy różne przez zasługi Krwi Przenajdroższ….258

Modlitwa przed ukrzyż. P.J. ku ofiarowaniu zasług Męki i Krwi Jego……………………………………………………… 259

Pocałowanie Ran Pana Jezusa……………………………..260

Krótkie codz. naboż. do Krwi Przenajdr. za dusze czysc……..261

Psalm CXXIX………………………………………….. 262

Ofiarowanie Męki Chrystusowej za dusze zmarłych…………265

Skuteczna modlitwa za dusze czyśćcowe…………………...265

Polecenie dusz zmarłych zasługom Krwi Przenajdroższej…….266

Wezwanie Matki Bożej o pomoc dla zmarłych……………...266

Odpust zupełny za 5 pacierzy za zmarłych………………….267

Modlitewka św. Franciszka Ksawerego…………………….267

Hymn na cześć Krwi Przenajdroższej………………………268

Pieśń uwielbienia ks. Antoniewicza………………………..269

Na Uroczystość Krwi Przenajdroższej Chrystusa Pana……….270

Pieśń I………………………………………………….270

Pieśń II………………………………………………....271

Pieśń III………………………………………………...272

 

CZĘŚĆ DRUGA

Czarny Szkaplerz Męki Pańskiej………………………….. 273

  1. Krótkie wiadomości o Czarnym Szkaplerzu Męki Pańskiej…275
  2. Obowiązki…………………………………………...276

III. Korzyści duchowe…………………………………... 277

  1. Odpusty zupełne……………………………………. 277

Odpusty cząstkowe……………………………………...278

  1. Sposób odmawiania koronki do pięciu Ran Pana Jezusa…..279

Modlitwa do Matki Boskiej Bolesnej………………………280

  1. Krótszy sposób odmawiania koronki do pięciu Ran P. J….280

Odpusty za odmawianie Koronki do pięciu Ran Pana Jezusa….281

VII. Stopnie Męki Pańskiej………………………………..283

VIII. Zegarek Męki P. N. Jezusa Chrystusa………………… 284

  1. Koronka do Matki Boskiej Bolesnej…………………….343
  2. Akty strzeliste……………………………………….. 345

Dodatek - krótkie wiadomości o Zgrom. Pasjonistów……….346

Główniejsze odpusty za udział na kazaniach…………………347

Odpusty Krzyża Misyjnego……………………………….347

 

CZĘŚĆ TRZECIA

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej…………………………...349

Pierwsza Droga Krzyżowa z 1939 r……………………….350

Odpusty za odprawienie Drogi Krzyżowej…………………350

Modlitwa przed rozpoczęciem Drogi Krzyżowej…………..351

Modlitwa po ukończeniu Drogi Krzyżowej……………….. 366

Druga Droga Krzyżowa z 1932 r…………………………..367

Modlitwa na cześć Męczenników………………………….385

Trzecia Droga Krzyżowa - z obrazkami……………………389

Czwarta Droga Krzyżowa - w 14 stacyjach………………...406

Modlitwa przed rozpoczęciem stacyi………………………407

Modlitwa na Wielki Czwartek…………………………….422

Modlitwa na Wielki Piątek……………………………….423

Modlitwa na Wielką Sobotę do MB Bolesnej……………….424

Piąta Droga Krzyżowa Zbawiciela naszego………………....425

Pieśń przy zaczęciu Drogi Krzyżowej……………………...426

Modlitwa przy dokończeniu Drogi Krzyżowej……………...447

Szósta Droga Krzyżowa - krótka…………………………..449

Siódma Droga Krzyżowa - dla kapłanów…………………...467

Ósma Droga Krzyżowa - Siostry Miłosierdzia………………480

 

CZĘŚĆ CZWARTA

Droga Szczęśliwa……………………………………….. 487

 

CZĘŚĆ PIĄTA

Nabożeństwa pasyjne…………………………………….565

Korona cierniowa - naboż. pięciodniowe do P.J. Ukrzyż……566

Modlitwa do Męki Jezusa Chrystusa za chorych…………….567

Modlitwa do Miłosierdzia Boskiego w każdem utrapieniu……570

Modlitwa do Opatrzności Boskiej za ubogich……………….572

Modlitwa za nawrócenie grzesznych……………………… 577

Pieśń o całej Męce Pana naszego Jezusa Chrystusa…………..579

 

CZĘŚĆ SZÓSTA

Modlitwy św. Gertrudy………………………………….599

Pięć ofiarowania Męki Chrystusowej za grzechy…………….601

Ofiara za grzechy……………………………………….. 605

Ofiarowanie Krótsze……………………………………. 607

Modlitwa do Chrystusa cierpiącego………………………. 609

Westchnienie duszy nad Chrystusem się litującej……………610

Modlitwa do Chrystusa cierpiącego………………………. 612

Pozdrowienie wszystkich członków Chrystusowych………...614

Modlitwa do Chrystusa na krzyżu wiszącego……………….615

Troje dziękczynienia do Chrystusa na Krzyżu……………….616

Chwała Chrystusa………………………………………. 617

Pieszczoty Chrystusa przy Męce swojej zbluźnionego……….619

Zabawa postna o Męce Pana Jezusowej…………………….621

Modlitwa przy grobie Pana naszego Jezusa Chrystusa………..674

Psalm L………………………………………………... 675

Postrzały miłości Bożej…………………………………...677

Litania do Najśw. Sakramentu…………………………….684

Akty zalecenia wszystkich rzeczy Sercu Jezusowemu………..685

Darowanie wszystkiego Sercu Pana Jezusowemu…………...687

Pięciorakie pozdrowienie Serca Jezusowego………………..689

Perłowy Wianek………………………………………...689

Pieszczoty Jezusa……………………………………….. 694

Modlitwa do Najsłodszego Imienia Jezus…………………..697

Prośba do Pana Jezusa…………………………………....699

Pięć westchnienia do Jezusa……………………………....700

Ofiarowanie zasług Chrystusa za grzechy swoje…………….700

Chwała Chrystusa przez Alleluja…………………………..701

Pozdrowienie Jezusa słodkie……………………………...703

Pozdrowienie wszystkich Ran Chrystusa Pana………………703

Inne pozdrowienie Ran Chrystusowych……………………705

Pocałowanie pięciu Ran…………………………………. 707

Ofiarowanie zasług Chrystusa za grzechy Kościoła…………..709

Modlitwa za cały Kościół…………………………………711

Troje chwalenia za grzechy Kościoła………………………712

Modlitwa za przyjacioły………………………………….713

Modlitwa za nieprzyjacioły……………………………….716

Modlitwa w kłopotach…………………………………...716

Modlitwa w chorobie albo w ucisku zostającego……………717

Ofiarowanie jakiegokolwiek bólu………………………… 718

Oddanie się chorego na wolą Boską……………………….719

Modlitwa za chorego…………………………………….720

Trzy skuteczne modlitwy o szczęśliwą śmierć z ćwicz. ś. Gertrudy…………………………………………………. 720

Trzy modlitwy przy konających…………………………...723

Ofiarowanie męki Chrystusowej za dusze zmarłych…………726

Cztery modlitwy za zmarłych……………………………..726

Modlitwa Pańska za zmarłych Chrystusa Pana……………....729

Krótka, ale skuteczna modlitwa za zmarłych………………..732

Modlitwa do samych zmarłych…………………………....732

TESTAMENT DUSZE………………………………….. 733

Modlitwy z odpustami…………………………………...741

Oddanie samego siebie Bogu……………………………...742

Msza Święta……………………………………………. 747

Sposób pierwszy słuchania Mszy Świętej…………………...747

Sposób drugi słuchania Mszy Świętej………………………765

Kilka słów o św. Gertrudzie i św. Mechtyldzie……………..777

 

 

 

 

 

Alfabetyczny Spis Treści

 

Akt dziękczynienia i Ofiary………………………………...46

Akt pożądania i prośby……………………………………. 42

Akt prośby………………………………………………..47

Akt skruchy i pokory………………………………………40

Akt uwielbienia i wysławienia……………………………...45

Akt wiary i ufności……………………………………….. 41

Akty strzeliste………………………………………..82, 345

Akty strzeliste do Krwi Przenajdroższej…………………….92

Akty zalecenia wszystkich rzeczy Sercu Jezusowemu……….685

Akt żalu po rachunku sumienia…………………………….35

Chwała Chrystusa……………………………………….. 617

Chwała Chrystusa przez Alleluja…………………………..701

Czarny Szkaplerz Męki Pańskiej…………………………..273

Cztery modlitwy za zmarłych……………………………..726

Darowanie wszystkiego Sercu Pana Jezusowemu…………...687

Dodatek - krótkie wiadomości o Zgrom. Pasjonistów………346

Droga Krzyżowa nr 1 -  z 1939 r………………………….350

Droga Krzyżowa nr 2 - z 1932 r…………………………..367

Droga Krzyżowa nr 3 - z obrazkami……………………….389

Droga Krzyżowa nr 4 - w 14 stacyjach…………………….406

Droga Krzyżowa nr 5 - Zbawiciela naszego………………..425

Droga Krzyżowa nr 6 - krótka…………………………….449

Droga Krzyżowa nr 7 - dla kapłanów………………………467

Droga Krzyżowa nr 8 - Siostry Miłosierdzia………………..480

Droga Szczęśliwa…………………………………………487

Główniejsze odpusty za udział na kazaniach……………….. 347

Hymn na cześć Krwi Przenajdroższej………………………268

Inne pozdrowienie Ran Chrystusowych……………………705

Intencja przyjęcia Komunii Świętej…………………………43

Korona cierniowa - naboż. pięciodniowe do P. J. Ukrzyż….. 566

Koronka dla uczczenia Krwi Zbawiciela……………………. 61

Koronka do Matki Boskiej Bolesnej………………………..343

Koronka do pięciu Ran Pana Jezusa………………………..279

Korzyści duchowe Czarnego Szkaplerza……………………277

Krótka, ale skuteczna modlitwa za zmarłych……………….732

Krótkie codz. naboż. do Krwi Przenajdr. za dusze czysc……261

Krótkie wiadomości o Czarnym Szkaplerzu Męki Pańskiej….275

Krótszy sposób odmawiania koronki do pięciu Ran P. J…….280

Litania do Krwi Przenajdroższej……………………………88

Litania o Najsłodszem Imieniu Jezus……………………… 254

Litania do Najśw. Sakramentu…………………………….684

Mały Szkaplerz ku czci Przenajśw. Krwi Jezusa Chrystusa…... 62

Modlitewka św. Franciszka Ksawerego…………………….267

Modlitwa do Chrystusa cierpiącego…………………..609, 612

Modlitwa do Chrystusa na krzyżu wiszącego……………….615

Modlitwa do Matki Boskiej Bolesnej……………………….280

Modlitwa na uproszenie pokoju…………………………….85

Modlitwa do Męki Jezusa Chrystusa za chorych…………….567

Modlitwa do Miłosierdzia Boskiego w każdem utrapieniu….. 570

Modlitwa do Najsłodszego Imienia Jezus………………….. 697

Modlitwa do Opatrzności Boskiej za ubogich……………… 572

Modlitwa do zmarłych.732Modlitwa na cześć Męczenników..385

Modlitwa na Wielką Sobotę do MB Bolesnej……………….424

Modlitwa na Wielki Czwartek…………………………….422

Modlitwa na Wielki Piątek………………………………..423

Modlitwa o wyjedn. łaski przez zasługi Krwi Przenajdroższ……..83

Modlitwa Pańska za zmarłych Chrystusa Pana………………729

Modlitwa po Spowiedzi…………………………………… 38

Modlitwa po ukończeniu Drogi Krzyżowej………………...366

Modlitwa przed odmówieniem pokuty…………………….. 39

Modlitwa przed Panem Jezusem na krzyżu………………….51

Modlitwa przed rozpoczęciem Drogi Krzyżowej…………...351

Modlitwa przed rozpoczęciem stacyi……………………....407

Modlitwa przed Spowiedzią………………………………..37

Modlitwa przed ukrzyż. P.J. ku ofiar. zasług Męki i Krwi…..259

Modlitwa przy dokończeniu Drogi Krzyżowej…………….. 447

Modlitwa przy grobie Pana naszego Jezusa Chrystusa……….674

Modlitwa w chorobie albo w ucisku zostającego……………717

Modlitwa w kłopotach……………………………………716

Modlitwa za chorych………………………………..567, 720

Modlitwa za Kościół……………………………………...711

Modlitwa za nawrócenie grzesznych……………………....577

Modlitwa za nieprzyjacioły………………………………..716

Modlitwa za przyjacioły…………………………………..713

Modlitwy do Krwi Przenajdroższej…………………………58

Modlitwy po Komunii Świętej……………………………..45

Modlitwy różne przez zasługi Krwi Przenajdroższej………..258

Modlitwy św. Gertrudy…………………………………..599

Modlitwy za zmarłych……………..261 – 267, 726 – 732, 739

Modlitwy z odpustami…………………………………… 741

Msza Święta……………………………………………...747

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej……………………………349

Nabożeństwa pasyjne……………………………………..565

Nabożeństwo na każdy dzień Lipca………………………… 86

Na Uroczystość Krwi Przenajdroższej Chrystusa Pana………270

Nowenna do Krwi Przenajdroższej przez przyczynę NMP…...81

Obowiązki Czarnego Szkaplerza…………………………..276

Oddanie samego siebie Bogu……………………………...742

Oddanie się chorego na wolą Boską………………………. 719

Odpusty cząstkowe Czarnego Szkaplerza…………………..278

Odpusty Krzyża Misyjnego………………………………..347

Odpusty za odmaw. Koronki do pięciu Ran Pana Jezusa…….281

Odpusty za odprawienie Drogi Krzyżowej…………………350

Odpusty zupełne Czarnego Szkaplerza……………………. 277

Odpust zupełny za 5 pacierzy za zmarłych………………….267

Ofiara za grzechy…………………………………………605

Ofiarowanie jakiegokolwiek bólu………………………….718

Ofiarowanie Krótsze……………………………………..607

Ofiarowanie Męki Chrystusowej za dusze zmarłych……265, 726

Ofiarowanie zasług Chrystusa za grzechy Kościoła………….709

Ofiarowanie zasług Chrystusa za grzechy swoje…………….700

Perłowy Wianek………………………………………… 689

Pieszczoty Chrystusa przy Męce swojej zbluźnionego……….619

Pieszczoty Jezusa…………………………………………694

Pieśń I…………………………………………………...270

Pieśń II…………………………………………………..271

Pieśń III………………………………………………….272

Pieśń o całej Męce Pana naszego Jezusa Chrystusa………….579

Pieśń przy zaczęciu Drogi Krzyżowej………………………426

Pieśń uwielbienia ks. Antoniewicza………………………..269

Pięciorakie pozdrowienie Serca Jezusowego………………. 689

Pięć ofiarowania Męki Chrystusowej za grzechy……………601

Pięć westchnienia do Jezusa……………………………….700

Pocałowanie pięciu Ran…………………………………..707

Pocałowanie Ran Pana Jezusa……………………………..260

Polecenie dusz zmarłych zasługom Krwi Przenajdroższej…...266

Postrzały miłości Bożej……………………………………677

Pozdrowienie Jezusa słodkie………………………………703

Pozdrowienie Matki Bolesnej św. Bonawentury……………..81

Pozdrowienie wszystkich członków Chrystusowych………..614

Pozdrowienie wszystkich Ran Chrystusa Pana…………….. 703

Prośba do Pana Jezusa…………………………………….699

Przedmowa………………………………………………...9

Przygotowanie do Komunii Św……………………………. 40

Przygotowanie do Komunii Św. w 5-ty Piątek W. Postu……. 51

Przygotowanie do Spowiedzi……………………………….34

Psalm CXXIX……………………………………………262

Psalm L………………………………………………….675

Septenna do Krwi Przenajdroższej………………………….67

Siedm Ofiarowań Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa………..58

Skuteczna modlitwa za dusze czyśćcowe…………………...265

Sposób odmawiania Koronki dla uczcz. Krwi Zbawiciela…….61

Sposób odmawiania koronki do pięciu Ran Pana Jezusa……. 279

Sposób słuchania Mszy św. ku Uczcz. Krwi Przenajdroż……..15

Sposób słuchania Mszy Św. (ś. Gertrudy)……………..747, 765

Stopnie Męki Pańskiej…………………………………….283

TESTAMENT DUSZE…………………………………... 733

Troje chwalenia za grzechy Kościoła……………………….712

Troje dziękczynienia do Chrystusa na Krzyżu……………... 616

Trzy modlitwy przy konających…………………………...723

Trzy skutecz. modlitwy o szczęś. śmierć z ćw. ś. Gertrudy…720

Uczczenie Krwi Przenajdroższej…………………………….7

Uroczystość Krwi Przenajdroższej………………………….54

Uwagi na każdy dzień miesiąca - z Litanii o Krwi Przenajdr…..94

Westchnienie duszy nad Chrystusem się litującej………….. 610

Wezwanie Matki Bożej o pomoc dla zmarłych…………….. 266

Wezwanie pomocy Bożej przed rachunkiem sumienia………. 34

Zabawa postna o Męce Pana Jezusowej…………………….621

Zegarek Męki P. N. Jezusa Chrystusa……………………...284

DANE TECHNICZNE:

ILOŚĆ STRON

800

WYMIARY

155 x 106 mm

OKŁADKA

twarda, szyta, trzy tasiemki

PAPIER

biały 70 g

CZCIONKA

standardowa

WYDAWCA

GERARDINUM

WYDANIE

pierwsze

ROK WYDANIA

2022

OPIS

zbiór dawnych, tradycyjnych nabożeństw przepisanych z katolickich książek do nabożeństwa, z nadanym ówcześnie IMPRIMATUR załączonym do każdego rodziału

STAN MAGAZYNOWY

na magazynie

CZAS WYSYŁKI

standardowy

Zapytaj o produkt

Poleć znajomemu

Nasi klienci kupili także